“محله محور” بودن ، ویژگی اصلی تنظیم بودجه سال ۹۹ شهرداری سمنان

  • ۲۱ دی ۱۳۹۸
  • ۶۷۶ بازدید

شهردار سمنان مطرح کرد :

“محله محور” بودن ، ویژگی اصلی تنظیم بودجه سال ۹۹ شهرداری سمنان

شهردار سمنان گفت : بودجه ریزی سال آینده مناطق مبتنی بر محله ها و بر اساس نیازها و پروژه های هر یک از محلات برنامه ریزی می شود.

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری سمنان ، سید محمد ناظم رضوی گفت: بی تردید موثرترین و پایدارترین برنامه برای مدیریت شهری، نظام محله محوری می باشد. امروزه لزوم “استفاده از ظرفیت‌های محله‌ای” و “بازتعریف نقش شهروندان و کنشگران مدیریت شهری” در سطح محله‌های شهر وهم چنین شناخت مفهوم “برنامه‌ریزی مشارکتی” و کارکردهای آن در سطح محلی ضروری است.

ناظم رضوی ادامه داد : به منظور افزایش گرایش شهروندان در مشارکت اداره شهر و بهبود کیفیت زندگی شهری و همچنین ارتقاء فرهنگ شهری و محله ای ، مدیریت شهری باید در مسیر خواست شهروندان حرکت کند لذا شهرداری سمنان در نظر دارد تا بودجه سال ۹۹ را بر اساس محله های سطح شهر تنظیم و تصویب نماید؛ به صورتی که برای ۴۰ محله شهر و با همکاری افراد و نهادهای موثر هر محله ، نیازهای شهری شناسایی شده و بودجه نیز با در نظر گرفتن این نیازها تنظیم و تدوین گردد.

وی افزود : محله محور بودن عملکرد عمرانی و خدماتی شهرداری سمنان می تواند رضایتمندی هر چه بیشتر شهروندان را نیز در سال آینده به همراه داشته باشد.

شهردار سمنان تصریح کرد : برای بودجه ریزی سال ۹۹ شهرداران مناطق با برگزاری جلسات متعدد با معتمدین و افراد موثر محلی در محله های مختلف شهر، مسائل و نیازهای محله ها را شناسایی و به معاونت برنامه ریزی و هماهنگی انعکاس می دهند تا نسبت به بودجه ریزی هر محله بر اساس نیازهایشان صورت پذیرد.