مانور آموزش خدمات ایمنی وآتشانی ویژه انبارداران شهرک بازیافت

  • ۲۴ مهر ۱۴۰۰
  • ۳۰۶ بازدید

سازمان مدیریت پسماند شهرداری سمنان خبرداد:

مانور آموزش خدمات ایمنی وآتشانی ویژه انبارداران شهرک بازیافت

به گزارش مدیریت ارتباطات وامور بین الملل شهرداری سمنان ،حسین ورامینی فرد مسئول شهرک بازیافت گفت:مانور آموزشی اطفائ حریق و بازدید از غرفه های شهرک پسماند توسط مسئول آتش نشانی شهرک جناب آریان زاده از پرسنل وآنش نشان مستقر در شهرک در روز جهانی آتش نشان انجام شد .

وی درادامه افزود: این مانور جهت آشنایی غرفه دارهای شهرک پسماند با انواع حریقها ،نوع شناخت ماده سوختنی، تقسیمات خاموش کننده های دستی ، شناخت نوع دود برخاسته از آتش، برخورد به موقع و عدم روشن کردن آتش در غرفه‌های پر خطر که دپوی مواد لاستیکی و کاغذ را دارند،بازدید از غرفها و دادن اخطار به غرفه های که دپوی بار غیر مجاز و خطرات ناشی از ایجاد خطرات آتش سوزی خود به خود مواد را دارا می‌باشند نیز انجام گرفت
این مانور با اکثریت غرفه دارها در شهرک پسماند انجام گردید.