لزوم مشارکت کودکان در طراحی فضاهای شهری

  • ۴ آذر ۱۳۹۹
  • ۳۴۸ بازدید

شهردار سمنان تاکید کرد:

لزوم مشارکت کودکان در طراحی فضاهای شهری

شهردار سمنان گفت: مشارکت کودکان در طراحی فضاهای شهری به کودکان اجازه مي دهد که در برنامه ريزي و طراحي محيط زندگي خود اثر گذار و سهيم باشند.

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری سمنان ، سید محمد ناظم رضوی شهردار سمنان در سخنان آغازی کارگاه آنلاین طراحی فضاهای شهری گفت:موضوع شهر دوستدار کودک در شهرداری سمنان بطور جدی پیگیری می شود و سعی بر آن است تا موضوعات مختلف حوزه کودک در مباحث مدیریت شهری مورد توجه قرار گیرد .

ناظم رضوی با اشاره به لزوم مشارکت کودکان در طراحی فضاهای شهری اظهار داشت: شهرها برای زیست شهری برای اقشار مردم باید برنامه ریزی داشته و در کنار توجه به شرایط زندگی برای بزرگسالان باید شرایط مطلوبی در حقوق شهروندی کودکان نیز فراهم آورند.

وی گفت : اخیراً مشارکت کودکان در فرآیند طراحی و برنامه ریزی منظرهای پایدار شهری بسیار مورد توجه قرار گرفته است. اين رويکرد به کودکان اجازه مي دهد که در برنامه ريزي و طراحي محيط زندگي خود اثر گذار و سهيم باشند.

رضوی ادامه داد: نوع نگاه کودکان به شهر از موضع بزرگسالان متفاوت است، روش هاي مشارکت کودکان در فرايند برنامه ريزي و طراحي شهري نيز متفاوت خواهد بود. وجود روحیه کنجکاوی کودکان سبب می شود طراحی محیط های شهری متنوع تر و در جهت استفاده و بهره گیری بیشتر مردم باشد .

شهردار سمنان در پایان خاطر نشان کرد: طراحی شهری در همه حوزه ها از قبیل عمران ، شهرسازی، برنامه های فرهنگی و اجتماعی، خدمات شهری می تواند با نگاه پذیرنده کودکان باشد و آنچه که مهم است کاربست این موارد می باشد .