عملیات سمپاشی درختان زیتون در پارک شقایق

  • ۲۸ شهریور ۱۴۰۰
  • ۳۴۴ بازدید

رئیس‌ سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری شهرداری سمنان گفت:

عملیات سمپاشی درختان زیتون در پارک شقایق

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری سمنان، رئیس‌ سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری شهرداری سمنان گفت: با توجه به اهمیت نگهداری و حفظ درختان از انواع آفات درختان سطح شهر هر ساله در چند مرحله عملیات سمپاشی درختان انجام می‌شود.

قاسمی افزود؛ در عملیات سمپاشی درختان زیتون در پارک شقایق به نکات ایمنی توجه شده و از سمومی در این طرح استفاده می شود که با کمترین خسارات و آسیب های زیست محیطی، بیشترین تأثیرگذاری را در از میان بردن آفات داشته باشند.