عملیات ترمیم بوستان محلی دیگری در منطقه دو شروع گردید

  • ۲۰ اسفند ۱۳۹۹
  • ۲۴۰ بازدید

مدیر منطقه دو شهرداری سمنان گفت:

عملیات ترمیم بوستان محلی دیگری در منطقه دو شروع گردید

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری سمنان ، حمید قاسمی ، مدیر منطقه دو شهرداری سمنان با تاکید بر حقوق شهروندی در خصوص‌ تعبیه و ترمیم فضاهای تفرجگاهی در سطح منطقه اظهار کرد: رفع نواقص پارک ها و بوستان ها ، گامی مهم برای حفظ فضا های سبز شهری است که پس از تکمیل عملیات ترمیم بسیاری از بوستان های محلی سطح منطقه این بار نوبت به بوستان باران در شهرک اتحاد رسیده است.

وی افزود:بخشی از وظایف مدیریت شهری در تمامی شهرها علاوه بر ایجاد فضاهای سبز جدید ، حفظ فضاهای موجود است ، چرا که در برابر ایجاد فضاهای جدید، حفظ و نگهداری فضاهای سبزی که پیش از این ایجاد شده، می تواند در تمامی هزینه های اقتصادی و انسانی موجب کاهش شود

اين مقام مسئول ادامه داد:شهرداری منطقه دو با جلب مشارکت واحدهای عمرانی و خدمات شهری در زمینه رفع نواقص و ایرادات پارکها ، اقداماتی اساسی را در فضاهای سبز موجود در سطح منطقه آغاز کرده و به دلیل گستردگی عملیات که ناشی از وجود مشکلاتی در پارکها ‌و بوستان های این منطقه است، در حال حاضر بوستان های نیاز و بهاران تحت پوشش این برنامه قرار دارند.