عملیات اجرایی احداث آبراه های دریاچه پارک کوهستان آغاز گردید

  • ۲۱ فروردین ۱۴۰۰
  • ۴۶۰ بازدید

ریاست سازمان عمران و بازآفرینی شهرداری سمنان خبر داد:

عملیات اجرایی احداث آبراه های دریاچه پارک کوهستان آغاز گردید.

ذوالفقاری عنوان کرد: در راستای ساماندهی دریاچه پارک کوهستان و قرارگیری دریاچه در مسیر سیلاب های فصلی به منظور تخلیه مناسب سیلاب و جلوگیری از جاری شدن سیلاب به فضای پیرامونی عملیات احداث ۲ راه دیگر در دو طرف آبراه فعلی آغاز گردید.

وی افزود:چندی پیش با بارش بارانهای شدید مشاهده گردید آبراه موجود جوابگوی حجم بالای سیلاب نداشته و باعث سرریز شدن سیلاب به فضای اطراف سد می‌گردیده.با بررسی های بعمل آمده جهت احداث دو آبراه جدید امید است شاهد این چنین موارد نباشیم.

⁦⁩ایشان در پایان خاطر نشان کرد : این پروژه جهت افزایش خروجی و کنترل سیلاب با ابعاد ۷ متر دهانه و ارتفاع ۳ متر در عرض جاده، دو آبرو در حال اجرا می باشد. با اجرای این پروژه جمع دبی خروجی به بیش از ۵۰ متر مکعب خواهد رسید.اقدامات دیوار سنگی قبل از خروجی ها،شیر های تخلیه در هر دهانه،بلوکاژ بین دیوار سنگی و خروجی ها در دستور کار قرار دارد.