عملکرد ۹ ماهه سال ۹۸ واحد شهرسازی شهرداری منطقه دو

  • ۲۵ دی ۱۳۹۸
  • ۷۱۳ بازدید

مدیر شهرداری منطقه دو خبر داد:

عملکرد ۹ ماهه سال ۹۸ واحد شهرسازی شهرداری منطقه دو

مدیر شهرداری منطقه دو مهندس حصیرباف گفت : عملکرد ۹ ماهه واحد شهرسازی در سال ۹۸ در خصوص صدور پروانه ۲۷۶ مورد ، صدور پایانکار ۲۳۶ مورد ، صدور عدم خلاف ۹۲ مورد ، صدور تمدید ۱۲ مورد و صدور استعلامات ۲۰۰۰ مورد می باشد .

حصیرباف در ادامه گفت: متراژ کل پروانه صادره مسکونی در ۹ ماهه سال ۹۸ به میزان ۲۱۰.۰۰۰ متر مربع بوده و در حدود ۴۰ مورد از ساخت و ساز مربوط به ساختمان های ادارات دولتی در سطح منطقه بازدید که به میزان ۳۶۵.۰۰۰ متر مربع برداشت صورت گرفته که در حال بررسی و تکمیل مدارک فنی و مالی از سوی ادارات به جهت صدور پایانکار یا گواهی عدم خلاف می باشد.