طرح ساماندهی کارگران فصلی اجرا شد.

  • ۲۵ آبان ۱۳۹۸
  • ۸۱۳ بازدید

سرپرست سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری سمنان:

طرح ساماندهی کارگران فصلی اجرا شد.

سرپرست سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری سمنان از اجرا شدن طرح ساماندهی کارگران فصلی در سمنان خبر داد .

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری سمنان، سرپرست سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری سمنان از ساماندهی کارگران فصلی خبر داد و گفت: این طرح در سمنان اجرا شد و کلیه کارگران از سطح شهر جمع آوری و به میدان استاندارد منتقل داده شد.

افضلی ادامه داد : با تعامل سازنده با نهاد های مرتبط تلاش خواهیم نمود تا نیروهای پراکنده کارگری را که امروزه بصورت اجتماعات کارگری در میادین مختلف به انتظار پیدا کردن کار می نشینند به صورت قانونی ساماندهی و در راستای افزایش رشد و توسعه شهری و ارائه خدمات بهینه به شهروندان و دیگر مناطق مختلف شهر بکار گیری نماییم.

وی افزود: با توجه به انتقال کارگران به میدان استاندارد، شهروندان و پیمانکاران جهت تهیه و فراهم کردن کارگر به میدان استاندارد مراجعه نمایند و امید است با حمایت و کمک مردمی بتوان در زیبا نمودن منظر و خدمات بهتر ما را یاری نمایند.

سرپرست سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری سمنان تصریح کرد: این طرح تا انتقال کامل و ساماندهی کارگران فصلی و دائم ادامه خواهد داشت.