طراحی و ساخت المان‌های موضوعی و مناسبتی در کارگاه زیباسازی

  • ۱۹ شهریور ۱۳۹۹
  • ۴۷۶ بازدید

رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری سمنان خبر داد:

طراحی و ساخت المان‌های موضوعی و مناسبتی در کارگاه زیباسازی

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری سمنان، سید محمد قاسمی رئیس سازمان سیما، منظر و فضای شهری شهرداری سمنان گفت؛ یکی از اهداف و برنامه‌های این سازمان توسعه و تقویت سیمای شهری می باشد، در همین راستا در کارگاه زیباسازی با استفاده از مصالح دور ریختنی موجود و آهن‌آلات بلااستفاده اقدامات بسیار زیادی در راستای صرفه‌جویی اقتصادی و ساخت المان های مناسبتی انجام می‌شود.

وی نقش المان‌ها در سیما و منظر شهری را همانند عناصر دیگر شهری بسیار تأثیرگذار دانست و افزود: المان‌های شهری باید به گونه‌ای طراحی شوند که هم در عملکردهای متفاوت و هم در زیبایی شهر موثر واقع شوند.

وی در ادامه گفت؛ شهروندان به خصوص جوانان می‌توانند طرح‌های پیشنهادی خود را جهت ساخت انواع المان‌های شهری به واحد دبیرخانه دائمی زیباسازی تحویل دهند تا پس از تأیید و تصویب در جلسات ارزیابی واحد زیباسازی و بهسازی ساخته و در سطح شهر نصب شود تا از این راه همه شهروندان بتوانند در زیبایی شهرشان نقش داشته باشند.