ضرورت تبیین برنامه های حوزه گردشگری در سال جدید

  • ۲۱ فروردین ۱۴۰۱
  • ۱۸۰ بازدید

شهردار سمنان خواستار شد:

ضرورت تبیین برنامه های حوزه گردشگری در سال جدید

شهردار سمنان خواستار تبیین برنامه های حوزه گردشگری سمنان در سال جدید شد .

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل ، سید علی مرتضی نژاد شهردار سمنان با بیان اینکه رونق فعالیت های گردشگری در هرمنطقه، برآمده از برنامه ریزی و خط مشی هایی است که برای آن منطقه تدوین می شود، خواستار تبیین برنامه های حوزه گردشگری سمنان در سال جدید شد .

مرتضی نژاد گفت : باوجود داشتن ظرفیت ها و پتانسیل های گردشگری شهری ، به نظر می‌رسد که شهر سمنان نتوانسته به‌خوبی از این پتانسیل ها در راستای توسعه گردشگری شهری استفاده نماید. فقدان نگاه و چهارچوب برنامه ریزی راهبردی در این زمینه منجر گردیده است مجموعه اقدامات مدیریت شهری یکپارچگی و هماهنگی مناسبی نداشته باشند بنابراین می بایست یک برنامه ریزی مدون جهت این مهم صورت گیرد .

شهردار سمنان با تاکید بر تحلیل ضرورت توسعه گردشگری شهری در سمنان و اطراف شهر که دارای چشم اندازهای طبیعی، میراث فرهنگی و تاریخی غنی می باشند ، مدیریت گردشگری شهرداری را موظف کرد در این زمینه اقدام لازم صورت دهد .