شهردار سمنان به جهت تعمیم آگاهی بخشی و اطلاع رسانی عمومی

  • ۸ دی ۱۴۰۱
  • ۱۳۷ بازدید

تقدیر مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد بازرسی و امور حقوقی استانداری سمنان از ؛

شهردار سمنان به جهت تعمیم آگاهی بخشی و اطلاع رسانی عمومی

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری سمنان، تلاش های شهرداری سمنان در زمینه روز آمدسازی و تقویت مرکز پاسخگویی مردمی و ارائه گزارش های خدمات انجام شده به شهروندان، موجب شد تا مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد بازرسی و امور حقوقی استانداری سمنان با حضور در دفتر شهردار سمنان از مجموعه مدیریت ارتباطات و اموربین الملل شهرداری سمنان تقدیر نماید.