سیزدهمین مرحله بسته های بهداشتی دربین پاکبانان سمنانی توزیع شد.

  • ۱۹ مرداد ۱۳۹۹
  • ۳۱۴ بازدید

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری سمنان خبر داد:

سیزدهمین مرحله بسته های بهداشتی دربین پاکبانان سمنانی توزیع شد.

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری سمنان، مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند از توزیع مرحله سیزدهم بسته‌های بهداشتی در بین پاکبانان سمنانی خبر داد.

حمیدرضا پیوندی در تصریح این خبر گفت: سیزدهمین مرحله توزیع بسته‌های بهداشتی حاوی ماسک، مایع ضدعفونی کننده و دستکش ضداسیدی به همت سازمان مدیریت پسماند شهرداری سمنان بین پاکبانان سمنانی توزیع شد.

وی در خصوص دیگر اقدامات پیشگیرانه این سازمان در مقابله با این ویروس منحوس عنوان کرد: آهک پاشی سطلهای زباله، شستشو و گندزدایی مکانیزه سطل‌های زباله و ریل وکاورها، غربالگری روزانه متصدیان پسماند خشک و توزیع ماسک و دستکش روزانه و ضدعفونی خودروها و چرخ دستی‌های آنان در دونوبت، تخلیه روزانه انبار وشستشو و گندزدایی غرف بازیافت وتوزیع ماسک ودستکش به غرفه داران ودیگراقدامات ویژه همچنان ادامه دارد.