سیزدهمین شورای همفکری و برنامه ریزی

  • ۸ تیر ۱۴۰۱
  • ۱۴۵ بازدید

در سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری سمنان برگزار شد:

سیزدهمین شورای همفکری و برنامه ریزی

سیزدهمین جلسه شورای همفکری و برنامه ریزی سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری سمنان در راستای تحقق خدمات ارزنده در زمینه فرهنگی،اجتماعی و ورزشی به شهروندان و کسب رضایت آنان مورد نقد و بررسی قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری سمنان، سرپرست سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری سمنان در این جلسه که با حضور مدیران و مسئولین سازمان برگزار شد، گفت: این نشست در راستای برنامه ریزی و هماهنگی جهت انجام برنامه ها در حوزه فرهنگی، اجتماعی و ورزشی در تیر ماه ۱۴۰۱ درسازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری سمنان مورد نقد و بررسی قرار گرفت.

در این جلسه به مسائل و مشکلات واحد های مختلف سازمان پرداخته شد، مدیران و سرپرستان نظرات خود را جهت پیشبرد هر چه بهتر اهداف سازمان بیان کردند.