سمپاشی گلهای محمدی در پارک کوهستان

  • ۱۸ شهریور ۱۴۰۰
  • ۲۰۴ بازدید

رئیس‌ سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری شهرداری سمنان:

سمپاشی گلهای محمدی در پارک کوهستان

سید محمد قاسمی رئیس‌ سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری شهرداری سمنان در گفتگو با مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری سمنان گفت؛ این عملیات به منظور مبارزه با نوعی از آفت به نام کرم ساقه خوار انجام می شود.این آفت زمستانها در داخل تنه گیاهان بصورت لارو زندگی میکند و با شروع فصل بهار این لاروها شروع به تغذیه از ساقه درختان میکند.

قاسمی افزود:این سازمان در کنار عوامل پیشگیرانه همچون آبیاری مناسب و تقویت بوته های گل محمدی اقدام به سمپاشی گلهای محمدی در پارک کوهستان نموده است.