سرویس دهی به شهروندان با ناوگان حمل و نقل عمومی ايام نوروز ۱۴۰۲

  • ۱ فروردین ۱۴۰۲
  • ۴۲ بازدید

سرپرست سازمان مدیریت حمل‌و‌نقل‌بارو‌مسافرشهرداری سمنان خبرداد:

سرویس دهی به شهروندان با ناوگان حمل و نقل عمومی ايام نوروز ۱۴۰۲

به گزارش روابط‌ عمومی‌ سازمان‌ مدیریت حمل‌و‌نقل‌بارو‌مسافرشهرداری سمنان، سعید اسمعیل‌پور‌ سرپرست سازمان خبرداد: درراستای فرا‌رسیدن عيد باستانی نوروز ۱۴۰۲، سازمان ‌مدیریت حمل ونقل ‌شهرداری ۱۰ ‌دستگاه‌اتوبوس در تمامی مسیر های شهری شهرسمنان‌اختصاص داده است.

اسمعیل پور عنوان کرد: اتوبوس‌ها‌ از ساعت ۹صبح‌روز‌چهارشنبه ۲ فروردین۱۴۰۲ نسبت‌ به‌ جابجایی همشهریان‌گرامی درمسیر های شهری و همچنین‌شهرک‌ مهمانشهر اقدام به سرویس‌دهی‌ با ناوگان‌ حمل‌ونقل عمومی می نمایند.