سرویس دهی به شهروندان با ناوگان حمل و نقل عمومی در چهل وچهارمین‌سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران

  • ۲۶ بهمن ۱۴۰۱
  • ۱۶۵ بازدید

سرپرست سازمان‌مدیریت حمل و نقل‌بار و مسافر شهرداری سمنان‌ خبر داد:

سرویس دهی به شهروندان با ناوگان حمل و نقل عمومی در چهل وچهارمین‌سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران

به گزارش مدیریت ارتباطات وامور بين الملل شهرداری سمنان،سرپرست سازمان‌مدیریت حمل و نقل‌بار و مسافر شهرداری سمنان‌ خبر داد: درراستای گرامیداشت چهل وچهارمین‌سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران و دهه فجرو
مشارکت‌دربرنامه های‌راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن‌این روزبزرگ‌سازمان ‌مدیریت حمل ونقل ‌شهرداری ۲۰ ‌دستگاه اتوبوس درمسیر منتهی‌ به محل برگزاری راهپیمایی ۲۲ بهمن شهرسمنان اختصاص داده است.

اسمعیل پور عنوان کرد اتوبوس‌ها‌ازساعت ۹صبح‌روز‌ شنبه ۲۲ بهمن ۱۴۰۱ با‌حضور پلیس راهنمایی ورانندگی ‌به منظور مدیریت وساماندهی‌مسیرهای‌منتهی‌به‌محل‌راهپیمایی‌همکاری‌دارند ونسبت‌به‌جابجایی همشهریان‌گرامی درمسیر های شهری و روستا‌ی‌خیرآباد، رکن‌آباد‌و روستای علا‌ وهمچنین‌شهرک‌مهمانشهر مهاجرین‌ و روستاهای‌اطراف اقدام به سرویس‌دهی‌باناوگان‌حمل‌ونقل
عمومی می باشند.