رییس اداره شهر دوستدار کودک از تدوین ضوابط مجتمع‌های مسکونی با رویکرد دوستدار کودک خبر داد.

  • 20 مرداد 1399
  • ۱۳۷۷ بازدید

ضوابط مجتمع‌های مسکونی با رویکرد دوستدار کودک در سمنان تدوین می‌شود.

رییس اداره شهر دوستدار کودک از تدوین ضوابط مجتمع‌های مسکونی با رویکرد دوستدار کودک خبر داد.

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری سمنان، دومین نشست فصلی شورای اجرایی شهر دوستدار کودک سمنان به ریاست سید محمد ناظم رضوی شهردار سمنان و با حضور معاونان و روسای سازمان ها و ادارات زیرمجموعه شهرداری سمنان تشکیل شد .

سمانه محمدیان رییس اداره شهر دوستدار کودک در این نشست با ارائه گزارش فعالیت‌های انجام شده در سه ماهه نخست سال گفت: با اعلام رسمی انتخاب شهر سمنان به عنوان یکی از ۱۲ شهر پایلوت دوستدار کودک، برنامه‌ریزی در حوزه برنامه‌های عملیاتی دوستدار کودک با رویکرد مطالعه و پژوهش اجتناب ناپذیر است و می بایست طبق دستورالعمل ارسالی از سوی یونیسف ایران، برنامه‌ها و مراحل اجرای برنامه‌های پایلوت دوستدار کودک صورت گیرد .

محمدیان افزود: در این نشست فصلی موضوعات مهم حوزه کودک مطرح شد و مقرر شد تا تمام سازمان‌ها و ادارات زیرمجموعه شهرداری سمنان برنامه‌های حوزه کودک در مباحث آموزشی، فراغتی، اجتماعی و فرهنگی و حتی شهرسازی را طبق دستورالعمل‌ها و ضوابط دوستدار کودک انجام دهند.

اجرای المان‌های کودکانه ، طراحی پارک‌های موضوعی و آموزشی برای کودکان، نام گذاری یکی از میادین بنام کودک، طراحی اتاق‌های مادر و کودک برای مجتمع های تجاری و فضاهای عمومی از مهمترین موضوعات مطرح شده در این نشست بود که محمدیان به آنها اشاره کرد .

رییس اداره شهر دوستدار کودک از تدوین ضوابط مجتمع‌های مسکونی با رویکرد دوستدار کودک خبر داد و گفت: در راستای پیشبرد شهر دوستدار کودک سمنان و لزوم توجه به آموزش، رشد، شادی و نشاط کودکان، ایجاد فضای بازی و اتاق‌های مادر و کودک در مجتمع های مسکونی در این نشست مطرح و مقرر شد تا معاونت شهرسازی و معماری، طرح ضوابط مجتمع‌های مسکونی با رویکرد دوستدار کودک را جهت تصویب نهایی و اجرا تدوین نماید.