رونمایی از سامانه جدید مدیریت آرامستان شهرداری سمنان

  • 6 آبان 1400
  • ۱۵۷ بازدید

رئیس سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری سمنان:

رونمایی از سامانه جدید مدیریت آرامستان شهرداری سمنان

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری سمنان، رئیس سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری سمنان اظهار کرد: با عنایت به اینکه سازمان مدیریت آرامستان شهرداری سمنان، یکی از سازمان های مهم و خدمت رسان به شهر و عموم مردم می باشد و این سازمان برای خدمت رسانی در امور متوفیان از سامانه نرم افزاری مناسبی برخوردار نبوده است، این سامانه جدید طراحی و پیاده سازی شده که با توجه به ماهیت عملکرد و اهداف تحت پوشش با عنوان “معراج” نام گذاری شده است.

وی افزود: این سامانه، با بومی نگری و با توجه به نیازمندی های کاربردی شهرداری سمنان و سازمان آرامستان و همچنین با هدف بهینه سازی و افزایش کیفیت و سرعت ارائه خدمات طراحی شده است.

وحید پرویزی در ادامه بیان داشت: سامانه معراج توسط سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری سمنان طراحی و در فاز نخست به صورت آزمایشی راه اندازی شده است و بزودی سایر امکانات کاربردی آن برای سایر بخش های شهرداری و عموم مردم عرضه خواهد شد.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات شهرداری سمنان در ادامه یاد آور شد یکی از مهمترین وظایف سازمان فاوا شهرداری سمنان، شناسایی نیازمندی های شهرداری و پاسخگویی مناسب با ابزارها و امکانات حوزه فناوری اطلاعات است و سامانه معراج نیز در جهت پیشرفت و توسعه خدمات شهرداری و یکپارچه سازی داده ای شهرداری سمنان طراحی و پیاده سازی شده است.