روایت تصویری افتتاح شهرداری ناحیه ۲ منطقه ۱ سمنان

  • ۲۰ فروردین ۱۳۹۹
  • ۱۶۹۳ بازدید