” راه اندازی مجدد و بهره برداری از پلهای عابر پیاده مکانیزه غیر فعال شهر”

  • ۲۲ آبان ۱۳۹۸
  • ۷۸۰ بازدید

مدیر عامل سازمان مدیریت و مهندسی شبکه حمل و نقل شهرداری سمنان خبر داد:

” راه اندازی مجدد و بهره برداری از پلهای عابر پیاده مکانیزه غیر فعال شهر”

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری سمنان، با حضور مدیر عامل سازمان مدیریت و مهندسی شبکه حمل و نقل شهرداری سمنان و جمعی از معاونین خدمات شهری و مدیر حقوقی شهرداری در خصوص مشکلات موجود در فعالیت ممتد و بهره برداری از پل عابر پیاده مکانیزه میدان معلم و امام خمینی سمنان بحث و تبادل نظر شد.

مسعود میرشریفی هدف از برگزاری این جلسه را تعیین تکلیف وضعیت راه اندازی پل های مکانیزه عابر پیاده در دو نقطه پرتردد یاد شده عنوان کرد و افزود: با توجه به عدم پاسخگویی و انجام تعهدات از سوی پیمانکار و اهمیت این دو پل و استفاده عمومی شهروندان باید هرچه سریعتر مشکلات برطرف و آماده بهره برداری عموم شهروندان در این دو نقطه پرتردد شهری گردد و شرایط فعلی موجود زیبنده شهر اخلاق نیست.

وی افزود؛ عدم بهره برداری بهینه و کنترل منظم ساعات فعالیت این پل ها از لحاظ امنیتی و اخلاقی نیز موجبات نارضایتی را به وجود آورده است .

در پایان این جلسه مقرر شد، پیمانکار مجاب به انجام تعهدات و راه اندازی مجدد و سریع پلهای مکانیزه سطح شهر شده و در صورت عدم توانایی، شهرداری پس از انجام مراحل قانونی، راسا نسبت به راه اندازی و بهره برداری منظم از آنها اقدام نماید .

همچنین با نظر شهردار محترم سمنان مقرر شد با کسب نظر مشاور ترافیک، بررسی های لازم معمول گردیده و در صورت منتج به نتیجه شدن و تجمیع نظرات ، پلهای مذکور پس از تایید مراجع ذیصلاح به ویژه شورای هماهنگی ترافیک شهرستان سمنان به مکان مناسبتری به جهت بهره برداری هرچه مفید تر منتقل گردند.