رئیس سازمان آتش نشانی سمنان گفت:

  • ۱۴ مهر ۱۳۹۹
  • ۹۷۹ بازدید

نیروهای جدید الورود سازمان آتش نشانی شروع به کار کردند

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری سمنان، رئیس سازمان آتش نشانی سمنان گفت: با توجه به نیاز این سازمان به جذب و استخدام نیروی جدید با شرایط موجود در شهر و افزایش جمعیت، افتتاح ایستگاه های جدید و بازنشسته شدن تعدادی از همکاران سازمان آتش‌نشانی این امر صورت گرفت.

سعید اسماعیل پور عنوان کرد؛ بر اساس مجوز شماره ۲۲۵۷ تاریخ ۹۸/۱/۲۵ با فراخوانی که در سازمان سنجش صورت گرفت در مرداد ماه سال گذشته برگزاری آزمون کتبی صورت گرفت و در نهایت سه برابر ظرفیت مورد نظر پذیرفته شدند که در ادامه با برگزاری آزمونهای عملی ورزشی و گزینش استانداری تعداد ۱۹ نفر به سازمان آتش نشانی معرفی شدند.

وی در ادامه یادآور شد نیروهای قبول شده طبق زمان بندی و برنامه ریزی صورت گرفته در اداره آموزش ایمنی و پیشگیری سازمان آتش نشانی نزدیک به دو ماه میباشد که به طور روزانه آموزش های تخصصی آتش‌نشانی را شروع کرده و همچنان ادامه دارد که با آمادگی کامل و فراگیری آموزش های تخصصی بعد از دادن تست های مورد نظر واردشیفت‌های عملیاتی شود.

رئیس سازمان آتش نشانی در پایان ضمن تشکر از مساعدت و همکاری استاندار ،فرماندار و شهردار محترم سمنان به جهت تامین نیروی عملیاتی عنوان کرد تعداد ۶ نفر از پذیرفته شدگان نیز ظرف چند روز آینده به این جمع اضافه خواهد شد تا تعداد آتش نشانان پذیرفته شده ۲۵ نفر برسد.