خدمت بی منت و صادقانه به شهروندان اولویت اول شهرداری سمنان است

  • ۶ بهمن ۱۴۰۰
  • ۱۰۶ بازدید

شهردار سمنان در نشست شورای مدیران گفت:

خدمت بی منت و صادقانه به شهروندان اولویت اول شهرداری سمنان است

شهردار سمنان بر ارائه خدمت بی منت و صادقانه به شهروندان تاکید کرد و گفت : اولویت اول فعالیت های مدیران باید ارائه این نوع خدمت باشد .

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری سمنان سید علی مرتضی نژاد در هفدهمین نشست شورای مدیران گفت: هدف تمامی دستگاه ها بویژه شهرداری باید ارائه خدمات بی منت به شهروندان باشد و یقینا تداوم خدمت رسانی به شهروندان زمینه ساز توسعه متوازن شهری است و امیدواریم با مشارکت حداکثری شهروندان بتوان گام ها را محکم تر برای عمران شهر برداشت.

مرتضی نژاد با یادآوری اینکه فعالیت در شهرداری و خدمات‌رسانی به شهروندان معطوف به ساعت خاصی نیست، ادامه داد: خدمات‌رسانی در شهرداری تعطیلی ندارد و همه مدیران در هر ساعت از شبانه روز و حتی روزهای تعطیل در دسترس و در خدمت مدیریت شهری باشند.

وی با بیان اینکه ارائه خدمات مطلوب نقش زیادی در کسب رضایتمندی شهروندان دارد گفت : رضایت شهروندان موجب ترغیب آنان برای همکاری بیشتری جهت انجام بهتر وظایف این نهاد شهری خواهد شد.