خدمات رسانی سازمان ناوگان حمل‌ونقل عمومی در برگزاری برنامه شب های فرهنگی

  • ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۲
  • ۱۹ بازدید

سرپرست‌سازمان‌ مدیریت حمل و نقل‌بارومسافر شهرداری سمنان‌ خبر داد:

خدمات رسانی سازمان ناوگان حمل‌ونقل عمومی در برگزاری برنامه شب های فرهنگی

به گزارش مدیریت ارتباطات وامور بين الملل شهرداری سمنان،سرپرست‌سازمان‌ مدیریت حمل و نقل‌بارومسافر شهرداری سمنان‌ از همکاری سازمان در برگزاری نخستین رویداد شب های فرهنگی خبر داد.

سعید اسمعیل‌پور‌ عنوان کرد: برای خدمات‌ رسانی به همشهریان گرامی شهر اخلاق سازمان ‌مدیریت حمل ونقل ‌شهرداری پنج ‌دستگاه اتوبوس درمسیرمنتهی‌ به برنامه شب های فرهنگی بصورت‌رایگان‌اختصاص داده است.

وی بیان کرد:اتوبوس‌ها‌ازساعت ۱۹:۳۰روز پنجشنبه۱۴اردیبهشت۱۴۰۲مسیرهای‌منتهی‌به‌میدان امام خمینی(ره) محل‌ برگزاری برنامه شب های فرهنگی اقدام به سرویس‌ دهی‌ با‌ناوگان‌حمل‌ونقل عمومی نموده اند.