خدمات رسانی سازمان حمل ونقل بار و مسافر شهرداری سمنان در دومین رویداد شب های فرهنگی

  • ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۲
  • ۱۹ بازدید

سرپرست‌سازمان‌ مدیریت حمل و نقل‌بارومسافر شهرداری سمنان‌ گفت:

خدمات رسانی سازمان حمل ونقل بار و مسافر شهرداری سمنان در دومین رویداد شب های فرهنگی

به گزارش مدیریت ارتباطات وامور بین الملل شهرداری سمنان، اسمعیل‌پور‌ سرپرست‌سازمان‌
مدیریت حمل و نقل‌بارومسافر شهرداری سمنان‌ از خدمت رسانی سازمان حمل و نقل در دومین رویداد شب های فرهنگی به شهروندان سمنانی خبر داد.

وی گفت: بجهت خدمات‌ رسانی به همشهریان گرامی شهر اخلاق سازمان ‌مدیریت حمل ونقل ‌شهرداری پنج ‌دستگاه اتوبوس درمسیرمنتهی‌ به برنامه شب های فرهنگی به صورت رایگان اختصاص داده است.

اسمعیل پوربیان کرد:اتوبوس‌ها‌ازساعت ۱۹:۳۰روز پنجشنبه مورخ ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ مسیرهای‌منتهی‌به‌میدان امام خمینی(ره) محل‌ برگزاری برنامه شب های  فرهنگی اقدام به سرویس‌ دهی‌ با‌ناوگان‌حمل‌ونقل عمومی نموده اند.