حمل غیراصولی بار موجبات تعب و زحمت پاکبانان شد

  • ۲۰ اسفند ۱۳۹۹
  • ۳۹۷ بازدید

به نقل از مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری سمنان:

حمل غیراصولی بار موجبات تعب و زحمت پاکبانان شد .

به گزارش مدیریت ارتباطات وامور بین الملل شهرداری سمنان،مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند از رهاسازی کیسه های بزرگ گچ بدلیل حمل غیر اصولی بار در بلوار بسیج وزیرگذرپل جهاد خبر داد که موجب تعب و زحمت پاکبانان ناحیه سه شد.

حمیدرضا پیوندی درتشریح این خبر گفت:روزگذشته طی اعلام واحد پاسخگویی شهرداری سمنان از رهاسازی کیسه های بزرگ گچ زیر پل جهاد به سمت مهدیشهر ،۶پاکبان ناحیه سه ،یک دستگاه خاور درمحل حاضرشدند و پس از زحمات فراوان در یک عملیات ۲ساعت نسبت به جمع آوری ، پاکسازی ورفت و روب مسیر اقدام کردند.

وی درپایان خاطر نشان کرد:عدم رعایت پوشش دهی بار در خودروهای سنگین و سبک همچون کامیون ها ، نیسان و وانت بارها میتواند خسارتی مالی وجانی را نیز درپی داشته باشد،لذا پاکبانان در انتهای این پاکسازی ها؛ از رانندگان این دستگاهها رعایت اصول ایمنی و پوشش دهی کامل بار را خواستار شدند.

#روابط_عمومی_سازمان_مدیریت_پسماند
#مدیریت_ارتباطات_و_امور_بین_الملل