حمایت از برنامه های کودک محور شهر سمنان ادامه دارد

  • ۳ خرداد ۱۴۰۱
  • ۸۸ بازدید

شهردار سمنان؛

حمایت از برنامه های کودک محور شهر سمنان ادامه دارد

شهردار سمنان گفت:در سال جاری حمایت از برنامه های کودک محور ادامه داشته و همه سازمان های زیرمجموعه شهرداری موظفند در اجرای این برنامه ها ، همیار اداره شهر دوستدار کودک باشند .

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری سمنان ،سید علی مرتضی نژاد در نشست مدیران شهرداری که عصر روز شنبه در محل سالن شهید بابایی شهرداری برگزار شد با تقدیر از فعالیت های صورت گرفته در اداره شهر دوستدار کودک شهرداری گفت : یکی از سیاست ها و برنامه های اصلی شهرداری سمنان ، انتخاب رویکرد کودک محوری در راستای مولفه های شهر دوستدار کودک است و در این راستا شهرداری سمنان فعالیت های مطلوبی را انجام داده است.
مرتضی نژاد با تاکید بر مشارکت کودکان در تصمیم گیری های شهری ، نقش آنها را به عنوان شهروندان و موثران آینده مهم ارزیابی کرد و از مدیران شهری خواست تا از نظرات آنان در فعالیت های شهری بهره گیرند .

شهردار سمنان خاطر نشان کرد: در سال جاری حمایت از برنامه های کودک محور ادامه دارد و همه سازمان های زیرمجموعه شهرداری موظفند در اجرای این برنامه ها ، همیار اداره شهر دوستدار کودک باشند .

وی با تقدیر از اجرای برنامه هایی با محور کودکان کار و کودکان دارای نیازهای ویژه ، خواستار تداوم اینگونه برنامه ها در سال جاری شد .