جمع آوری وهدایت بارفروشان به روزبازارها

  • ۱۶ فروردین ۱۴۰۰
  • ۲۹۱ بازدید

روابط عمومی سازمان ساماندهی مشاغل شهری گفت:

جمع آوری وهدایت بارفروشان به روزبازارها

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری سمنان، روابط عمومی سازمان ساماندهی مشاغل شهری از جمع آوری و هدایت بارفروشان به روز بازارهای سازمان خبر داد و گفت: بنا به دستور هیئت مدیره سازمان ساماندهی مشاغل شهری نسبت به جمع و انتقال بار فروشان در سطح شهر و جابه جایی آنها به روز بازار های سازمان فعالیت یک مورد بار فروش واقع در خیابان شریف واقفی متوقف و جهت حضور در روز بازارها راهنمایی شد.

این واحد بیان کرد:جهت کسب اطلاع بیشتر نسبت به حضور در روز بازارهای سازمان ساماندهی مشاغل به واحد بازار مراجعه فرمایید.