جلسه هماهنگی پروژه های عمرانی با موضوع پل های روگذر شهری

  • ۳۰ فروردین ۱۴۰۲
  • ۲۴ بازدید

 

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری سمنان، نشست هماهنگی پروژه های عمرانی با موضوع پل های ورودی شهر به ریاست دکتر عباس بابایی سرپرست شهرداری سمنان و با حضور معاونین و مدیران شهری برگزار شد.

بررسی موانع اجرای طرح پل های روگذر (شهرک روزیه، پل امام حسن(ع) و پل خیرآباد) ، از محورهای برگزاری این نشست بود.

سرپرست شهرداری سمنان در این نشست به بررسی وضع موجود پروژه ها ،تحلیل نقاط ضعف و برنامه ریزی جهت سرعت بخشی روند پیشرفت پروژه ها تأکید کرد.