جلسه هماهنگی انتقال آب پساب از تصفیه خانه سمنان به پارک کوهستان

  • ۱۵ مرداد ۱۳۹۹
  • ۶۱۳ بازدید

“بررسی هماهنگی انتقال پساب به پارک کوهستان ”

جلسه هماهنگی انتقال آب پساب از تصفیه خانه سمنان به پارک کوهستان

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری سمنان این جلسه با حضور معاونین خدمات شهری و برنامه‌ریزی و هماهنگی شهرداری سمنان، مدیران مناطق سه گانه، رئیس سازمان فضای سبز، مدیریت سرمایه‌گذاری و مدیر پروژه پارک کوهستان در سالن شهید ترحمی شهرداری برگزار شد.

مقرر شد شرکت کنندگان در این جلسه ضمن بررسی موراد مطروحه در خصوص طرح پیشنهادی مشاور و موانع و مشکلات پیش رو از جمله موضوع و لزوم سرسبزی و طروات سطح شهر کارگروهی متشکل از معاونت خدمات شهری، مدیریت سرمایه گذاری، سازمان عمران، سازمان فضای سبز و واحد حقوقی تشکیل گردد و جهت تسریع در این موضوع جلسات منظمی توسط کارگروه مذکور و مشاور طرح در روزهای آتی تشکیل گردد.