جلسه مشترک پل تقاطع های غیر همسطح ، سطح شهر

  • ۲۹ تیر ۱۳۹۹
  • ۱۲۴۷ بازدید

روابط عمومی معاونت فنی و امور زیربنایی شهرداری سمنان خبر داد:

جلسه مشترک پل تقاطع های غیر همسطح ، سطح شهر

به گزارش روابط عمومی معاونت فنی و امور زیربنایی شهرداری سمنان این جلسه به منظور بررسی و هماهنگی پروژه های پل تقاطع های غیر همسطح در سطح شهر تشڪیل گردید ڪه در اولویت به پل تقاطع غیر همسطح میدان امام حسن (ع) پرداخته شد .

در این جلسه با توجه به صورت جلسات و قرارداد مشاور پروژه پل تقاطع غیر همسطح میدان امام حسن (ع) مقرر گردید سازمان حمل و نقل ترافیڪی و مدیر پروژه مذڪور با توجه به مذاڪرات صورت گرفته با نماینده مشاور طرح جهت تحویل نقشه‌های اجرایی و مسائل مالی مطروحه توسط مشاور اقدام لازم و قانونی را جهت تسریع در انجام عملیات اجرایی پل انجام نمایند .

پیگیری های صورت گرفته در خصوص پل تقاطع‌های غیر همسطح روزیه و خیر آباد هم مورد بررسی قرار گرفت و در خصوص پل در حال اجرا خیر آباد نیز با توجه به پیگیری‌های انجام شده از سوی معاونت فنی نسبت به درخواست سازمان همیاری های شهرداری با توجه به افزایش قیمتها و مشڪلات اجرای شمع‌ها و بازبینی طراحی پل مباحث فنی با حضور نماینده پیمانڪار مورد بررسی قرار گرفت و ڪورورش حصیرباف، معاونت فنی و امور زیربنایی خواستار هماهنگی بیشتر مابین مشاور ، پیمانڪار و معاونت در راستای تسریع و پیشرفت هرچه بهتر پروژه و سهولت ڪار را متذڪر شدند.

لازم به ذکر است که این جلسه در دفتر معاونت با حضور مسعود میرشریفی، مدیریت سازمان حمل و نقل ترافیڪی شهرداری سمنان ، علی باغبان ، مدیر پروژه پل تقاطع غیر همسطح میدان امام حسن (ع) و محسن سالار ، رییس رسیدگی به امور فنی معاونت فنی و امور زیربنایی شهرداری سمنان تشڪیل گردید .