جلسه مشترک سازمان عمران و بازآفرینی شهرداری سمنان ، مدیریت گردشگری و مدیریت امور مشارکتهای شهرداری سمنان

  • ۲۸ مرداد ۱۳۹۹
  • ۸۱۲ بازدید

روابط عمومی سازمان عمران و بازآفرینی شهرداری سمنان خبر داد:

جلسه مشترک سازمان عمران و بازآفرینی شهرداری سمنان ، مدیریت گردشگری و مدیریت امور مشارکتهای شهرداری سمنان

به گزارش روابط عمومی سازمان عمران و بازآفرینی شهرداری سمنان ۷جلسه مشترک سازمان عمران ، مدیریت گردشگری و مدیریت مشارکت های شهرداری سمنان در محل دفتر مدیرعامل سازمان عمران به منظور برسی و تعیین تکلیف پروژه‌های مشترک (باغ گل نرگس) برگزار گردید.