جلسه مشترک بررسی و هماهنگی پروژه های عمرانی منطقه یک

  • ۴ شهریور ۱۳۹۹
  • ۲۲۸ بازدید

روابط عمومی معاونت فنی و امور زیربنایی شهرداری سمنان خبر داد:

جلسه مشترک بررسی و هماهنگی پروژه های عمرانی منطقه یک

به گزارش روابط عمومی معاونت فنی و امور زیربنایی شهرداری سمنان، جلسه مشترکی به منظور بررسی و هماهنگی و رفع مشکلات اجرایی پروژه های عمرانی منطقه یک با کوروش حصیرباف، سرپرست معاونت فنی و امور زیربنایی ، علی جندقی ، سرپرست آرامستان شهرداری سمنان ، سعید پرسا ، مسئول ستاد باز آفرینی شهری ، الیاس افضلی ، مدیر شهرداری منطقه یک ، رضا رجبی ، سرپرست اداره عمرانی منطقه یک ، سعید حسینی ، ناظر عالیه پروژه های عمرانی منطقه یک از طرف معاونت ، یاسر تقوی ، مدیر فنی و نظارت معاونت فنی و مشاورین منطقه در دفتر معاونت تشکیل گردید .

در این جلسه موضوعاتی تحت عنوان عدم وضعیت مالی مناسب برای پرداختی های پیمانکاران مربوطه ، عدم نیروی کافی و رسیدگی به موقع پروژه های و عدم ارائه صورت وضعیت از طرف پیمانکار و مشاور ، عدم وجود وسیله نقلیه جهت سرویس دهی به ناظرین و مشاورین منطقه ، عدم نیروی ناظر مقیم برای پروژه های موجود در مجموعه آرامستان و عدم تقسیم بندی صحیح در ارائه خدمات ماشین آلات سازمان عمران برای منطقه مطرح گردید که باعث توقف یا کندی در اجرای عملیات عمرانی پروژهای منطقه گردیده است .

کوروش حصیرباف ، سرپرست معاونت فنی و امور زیربنایی شهرداری سمنان با توجه به مشکلات مطروحه از عوامل حاضر در جلسه از سعید حسینی ، ناظر عالیه پروژه های عمرانی منطقه یک از طرف معاونت و یاسر تقوی ، مدیر فنی و نظارت معاونت فنی خواستار رسیدگی بیشتر و هماهنگی های بیشتر فی مابین معاونت و پیمانکار و اداره عمرانی منطقه شد و خاطر نشان کرد تمام مسائل مطرح شد مورد بررسی قرار خواهد گرفت و هماهنگی های لازم ابلاغ خواهد شد .