جلسه مشترک باغ موزه دفاع مقدس

  • ۲۶ تیر ۱۳۹۹
  • ۱۰۷۵ بازدید

روابط عمومی معاونت فنی و امور زیربنایی شهرداری سمنان خبر داد:

جلسه مشترک باغ موزه دفاع مقدس

جلسه مشترک باغ موزه دفاع مقدس به منظور بررسی پیشرفت عملیات اجرای دیوار و سر درب ورودی باغ موزه و هماهنگی های لازم به جهت قراردادهای سال ۹۹ تشکیل گردید.

در این جلسه با توجه به بررسی و هماهنگی های صورت گرفته مقرر گردید با توجه به پیگیری های مالی از طرف معاونت برای پیمانکار پروژه مذکور، نماینده باغ موزه نسبت به ارائه به موقع اسناد مالی و نظارت بر پروژه ها در پیشبرد هرچه بهتر عملیات اجرایی یاریگر معاونت و پیمانکار باشند.

جلسه مذکور با حضور کوروش حصیرباف ، معاونت فنی و امور زیربنایی، محمد حسین سلامی، مدیر کل باغ موزه دفاع مقدس و کارشناسان فنی معاونت و باغ موزه در دفتر مدیر باغ موزه تشکیل گردید.