جلسه بررسی چگونگی جمع آوری آب های سطحی منطقه سه

  • ۱۶ تیر ۱۴۰۰
  • ۳۷۱ بازدید

روابط عمومی شهرداری منطقه ۳ گزارش داد:

جلسه بررسی چگونگی جمع آوری آب های سطحی منطقه سه

به گزارش گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری سمنان، جلسه بررسی چگونگی جمع آوری آب های سطحی منطقه سه با محوریت وضعیت موجود شهر سمنان از لحاظ شیب بندی معابر و خیابان ها، وضعیت کانال های سطح شهر و با مشخص شدن نقاط بحرانی و خطر آفرین، برگزار شد.

همچنین در این جلسه با بررسی مشکلات موجود در هدایت آبهای سطحی و سیلاب ها و وجود بخش اعظم نهرهای کشاورزی در سطح منطقه، طرح های پیشنهادی مطرح و با ارائه توضیحات لازم مورد بحث و بررسی طرفین قرار گرفت.

این نشست در دفتر حمیدرضا قدس مدیر منطقه با حضور صادق کاشیان/ معاونت توسعه مدیریت و منابع، سید رضا حسینی علائی/رئیس اداره فنی و عمرانی، مجید سعدالدین/ رئیس اداره خدمات شهری و کارشناسان شرکت مشاور طرح منعقد گردید.