تکمیل طرح های نیمه تمام شهری الویت اصلی شهرداری است

  • ۲۵ آبان ۱۴۰۰
  • ۳۸۷ بازدید

شهردار سمنان :

تکمیل طرح های نیمه تمام شهری الویت اصلی شهرداری است

شهردار سمنان گفت: اتمام پروژه های عمرانی نیمه تمام و تکمیل و بهره‌برداری آنها از اولویت‌های شهرداری سمنان است.

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری سمنان، سیدعلی مرتضی نژاد شهردار سمنان گفت : هزینه پروژه مهمترین مبحثی است که در مدیریت پروژه می بایست بیش از هر موضوع دیگری به آن توجه کرد و مباحث دیگر را حول آن در نظر گرفته و مدیریت نمود. چرا که اتمام به موقع وبا هزینه پیش بینی شده هر پروژه یا طرح از جمله معیارهای اصلی موفقیت آن محسوب می شود .

مرتضی نژاد با اشاره به پروژه‌های مختلفی که در دوره مدیریت شهری پنجم آغاز شده بود ، اظهار داشت: برخی از پروژه هایی که بصورت ناتمام در سطح شهر وجود دارد ، تکمیل آنها می‌تواند تاثیر بسزایی در توسعه بخش‌های مختلف عمرانی، اجتماعی، فرهنگی و زیرساختی شهر و همچنین افزایش رضایت شهروندان داشته باشد.

وی با تاکید بر اینکه پروژه هایی که قابلیت تکمیل و افتتاح دارند در اولویت قرار دارند،تصریح کرد: با همکاری پیمانکاران و سازمان های شهرداری پروژه های مهم، اولویت بندی شده و عملیات اجرایی آنها سرعت می گیرد.

شهردار سمنان با تاکید براینکه در شرایط فعلی محدودیت های منابع مالی باید هزینه های غیرضرور شناسایی و مدیریت شود اظهار داشت : با مدیریت هزینه اولویت شهرداری تکمیل پروژه‌های قدیمی است . البته سعی می شود با توجه به بودجه های سالیانه پروژه های جدید توسعه محور نیز تعریف شود .