توزیع بسته های بهداشتی دربین پاکبانان سمنانی ادامه دارد

  • ۴ بهمن ۱۳۹۹
  • ۲۹۲ بازدید

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری سمنان:

توزیع بسته های بهداشتی دربین پاکبانان سمنانی ادامه دارد.

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری سمنان، مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند از توزیع مرحله بیست وششم‌ بسته های بهداشتی مقابله با کرونا در بین پاکبانان سمنانی خبر داد.

حمیدرضا پیوندی در تصریح این خبر گفت:بیست وششمین مرحله توزیع بسته های بهداشتی حاوی ماسک ، مایع ضدعفونی کننده و دستکش ضداسیدی به همت سازمان مدیریت پسماند شهرداری سمنان بین پاکبانان سمنانی و پرسنل واحد نقلیه توزیع شد.

وی درخصوص دیگر اقدامات پیشگیرانه این سازمان در مقابله با این ویروس منحوس عنوان کرد:آهک پاشی سطلهای زباله، شستشو وگندزدایی مکانیزه سطل های زباله و ریل وکاورها،غربالگری روزانه متصدیان پسماندخشک و توزیع ماسک ودستکش روزانه و ضدعفونی خودروها وچرخ دستی های آنان در دونوبت،تخلیه روزانه انباره وشستشوو گندزدایی غرف بازیافت وتوزیع ماسک ودستکش به غرفه داران ودیگراقدامات ویژه همچنان ادامه دارد.