ارتباط با ما

پایگاه خبری شهرداری سمنان

مدیریت ارتباطات و امور بین الملل


نشانی : سمنان
شماره تماس :
نمابر :
پست الکترونیکی :news@semnan.ir

به منظور بهره‌‌‌‌‌‌مندی از پیشنهادها و انتقادهای سازنده شما برای ارتقا و بهبود عملکرد شهرداری سمنان، از کلیه شهروندان محترم و عموم مخاطبان عزیز دعوت به عمل می آید هر گونه پیشنهاد و انتقاد خود را به نشانی info@semnan.ir ارسال فرمایند.