تلاش های کمیته مناسب سازی برای رفاه ناتوانان و کم توانان جسمی شهر

  • ۱۳ مهر ۱۳۹۹
  • ۵۳۰ بازدید

 

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری سمنان ، بعد از پیگیری های صورت گرفته و جلسات مکرر در راستای مناسب سازی معابر و اماکن عمومی و خصوصی برای شهرواندان ناتوان و کم توان جسمی در دفتر مدیریت و مهندسی شبکه حمل و نقل جلسه دیگری با حضور کوروش حصیرباف ، سرپرست معاونت فنی و امور زیربنایی شهرداری ، مسعود میرشریفی ، رئیس سازمان مدیریت و مهندسی شبکه حمل و نقل شهرداری سمنان ، مجتبی ذوالفقاری ، سرپرست ادراه خدمات شهری منطقه یک ، خانم حمیدی ، مسئول طراحی معاونت فنی ، محمود مرادی ، کارشناس عمرانی منطقه سه و محمد احمدی ، سرپرست اداره مطالعات و برنامه ریزی فنی و کنترل حمل و نقل شهری تشکیل گردید .

در این جلسه نسبت به جلسات و بازدید های صورت گرفته از معابر معرفی شده توسط مناطق سه گانه شهرداری ، مقرر گردید از پیمانکارانی که برای بهزیستی فعالیت دارند به منظور انجام هرچه بهتر مناسب سازی و رعایت بیشتر ضوابط تعریف شده استفاده گردد همچنین جلسه ای با اعضای شهرسازی شهرداری صورت پذیرفت تا مسئله مناسب سازی به صورت جدی تری نیز در خصوصی سازی ها صورت پذیرد و در اخر مقرر گردید از هر منطقه یک عضو ثابت برای کمیته مناسب سازی در نظر گرفته شود و سازمان مدیریت حمل و نقل و معاونت فنی به صورت بازرس ر فعالیت های در حال انجام نظارت لازم را در ارستای اجرا صحیح و تسریع بیشتر داشته باشند.