تسطیح و آماده سازی بستر جهت کاشت گلهای پاییزی

  • ۹ شهریور ۱۴۰۰
  • ۳۲۳ بازدید

رئیس‌ سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری شهرداری سمنان گفت:

تسطیح و آماده سازی بستر جهت کاشت گلهای پاییزی

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری سمنان، رئیس‌ سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری شهرداری سمنانگفت ؛ کاشت گل‌های فصلی متنوع در ارتقای کیفیت فضای سبز و سلامت روحی و افزایش نشاط شهروندان تأثیر بسزایی دارد که از این حیث این سازمان عملیات آماده سازی باغچه‌ها و میادین سطح شهر را آغاز کرده است.

قاسمی افزود: از همشهریان عزیز تقاضا دارم از تردد روی چمن و باغچه های گل که تخریب فضای سبز و صرف هزینه های مجدد را بهمراه دارد، خودداری نموده و خادمان خود را دراین سازمان در جهت حفظ و توسعه فضای سبز یاری نمایند.