ترمیم و باز سازی انواع المان های موضوعی در سطح شهر سمنان

  • ۲۰ مرداد ۱۳۹۹
  • ۴۳۰ بازدید

رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری سمنان خبر داد:

ترمیم و باز سازی انواع المان های موضوعی در سطح شهر سمنان

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری سمنان، سید محمد قاسمی رئیس سازمان سیما، منظر و فضای شهری شهرداری سمنان گفت؛ یکی از اهداف و برنامه‌های این سازمان توسعه و تقویت سیمای شهری می باشد، در همین راستا عملیات ترمیم و بازسازی اِلمان‌های موضوعی در دستور کار این سازمان قرار گرفته است.

وی نقش المان‌ها در سیما و منظر شهری را همانند عناصر دیگر شهری بسیار تأثیرگذار دانست و افزود: المان‌های شهری باید به گونه‌ای طراحی شوند که هم در عملکردهای متفاوت و هم در زیبایی شهر موثر واقع شوند.

وی در ادامه گفت ؛ با توجه به اینکه المانهای سطح شهر به مرور زمان دچار فرسودگی می شوند، لذا هر ساله تمامی اِلمانهای موجود در سطح شهر توسط کارشناسان واحد زیبا سازی مورد بازنگری قرار گرفته و المانهایی که آسیب دیده اند شناسایی و بازسازی خواهند شد.