ترمیم و بازسازی پیاده راه های سطح حوزه ناحیه دو منطقه یک

  • ۹ شهریور ۱۴۰۰
  • ۲۱۵ بازدید

مدیر شهرداری ناحیه دو منطقه یک خبر داد:

ترمیم و بازسازی پیاده راه های سطح حوزه ناحیه دو منطقه یک

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری سمنان، عملیات ترمیم کف پوش پیاده رو های سطح حوزه ناحیه دو منطقه یک سمنان با هدف بهسازی، زیبایی بصری و استفاده شهروندان جهت پیاده روی در حال انجام می باشد.

امیر نادریان مدیر شهرداری ناحیه دو منطقه یک با اشاره به این خبر، اظهار داشت: پیاده روها یکی از تاثیرگذارترین عناصر در منظر شهری هستند و تعویض، مرمت و ساماندهی می تواند آن ها را به مکانی دلنشین برای قدم زدن و پیاده روی تبدیل کند.

وی در ادامه افزود: عملیات کفپوش گذاری، تعویض و ترمیم پیاده روها به صورت روزانه در سطح حوزه ناحیه دو منطقه یک در حال اجرا است.