تاکید شهردار سمنان بر مدیریت فرهنگی محله محور

  • ۱۸ دی ۱۴۰۰
  • ۹۸۵ بازدید

تاکید شهردار سمنان بر مدیریت فرهنگی محله محور

شهردار سمنان گفت: مدیریت فرهنگی محله محور باید در دستور کار سازمان فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی شهرداری سمنان باشد .

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری سمنان،سید علی مرتضی نژاد شهردار سمنان در گفتگو با خبرنگار ایمنا با تاکید بر اینکه فرهنگ به عنوان یک سرمایه اجتماعی در برنامه ها و طرح های شهری باید مدنظر همکاران قرار گیرد گفت : در سال های قبل رویکرد محله محوری در فعالیت های عمرانی شهرداری سمنان ایجاد شد که نتایج خوبی را در استفاده از متخصصان و معتمدین محلی در برداشت . امروزه با استفاده از این نتایج باید همین رویکرد در برنامه ریزی های فرهنگی هم جاری شود .

مرتضی نژاد ، مساجد و پایگاه های مقاومت بسیج را از ظرفیت های مهم و موثر فرهنگی و اجتماعی در محله های شهری برشمرد و اظهار داشت : استفاده شهرداری از ظرفیت حداکثری این مراکز فرهنگی ، پویایی، سرزندگی و تعاملات اجتماعی ساختار محله ها را افزایش داده که در نهایت منجر به پایداری اجتماعی- فرهنگی فضاهای شهری می گردد.

شهردار سمنان گفتمان سازی در سطح محله ها به ویژه در رابطه با بیانیه گام دوم انقلاب را در راستای بهبود سبک زندگی اسلامی ایرانی و کاهش نرخ آسیب های اجتماعی و فرهنگی دانست و تصریح کرد : مدیریت فرهنگی محله محور باید در دستور کار سازمان فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی شهرداری سمنان باشد که رشد فرهنگی شهروندی همراه با افزایش میزان مشارکت شهروندان و همچنین افزایش میزان اعتماد شهروندان به مجموعه اقدامات مدیریت شهری را به دنبال خواهد داشت .