بیست و پنجمین مرحله بسته های بهداشتی دربین پاکبانان سمنانی توزیع شد

  • ۲۳ دی ۱۳۹۹
  • ۲۶۷ بازدید

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری سمنان خبرداد:

بیست و پنجمین مرحله بسته های بهداشتی دربین پاکبانان سمنانی توزیع شد.

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری سمنان، مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند از توزیع مرحله بیست وپنجم بسته های بهداشتی در بین پاکبانان سمنانی خبر داد.

حمیدرضا پیوندی در تصریح این خبر گفت:بیست وپنجمین مرحله توزیع بسته های بهداشتی حاوی ماسک ، مایع ضدعفونی کننده و دستکش ضداسیدی به همت سازمان مدیریت پسماند شهرداری سمنان بین پاکبانان سمنانی توزیع شد.
وی درخصوص دیگر اقدامات پیشگیرانه این سازمان در مقابله با این ویروس منحوس عنوان کرد:آهک پاشی سطلهای زباله، شستشو وگندزدایی مکانیزه سطل های زباله و ریل وکاورها،غربالگری روزانه متصدیان پسماندخشک و توزیع ماسک ودستکش روزانه و ضدعفونی خودروها وچرخ دستی های آنان در دونوبت،تخلیه روزانه انباره وشستشوو گندزدایی غرف بازیافت وتوزیع ماسک ودستکش به غرفه داران ودیگراقدامات ویژه همچنان ادامه دارد.