بناهای تاریخی شهر شناسایی و مرمت شوند.

  • ۶ بهمن ۱۴۰۰
  • ۱۵۲ بازدید

شهردار سمنان دستور داد:

بناهای تاریخی شهر شناسایی و مرمت شوند.

شهردار سمنان طی دستور به امور گردشگری شهرداری ، خواستار شناسایی و مرمت بناهای تاریخی، اماکن و محورهای فرهنگی برای رونق محور گردشگری شهر سمنان شد.

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری سمنان ، سید علی مرتضی نژاد شهردار سمنان در شانزدهمین نشست شورای مدیران به امور گردشگری شهرداری دستور داد تا بناهای تاریخی، اماکن و محورهای فرهنگی محدوده بافت قدیم شهر را در جهت رونق محور گردشگری شهر سمنان شناسایی و بهسازی کند .

مرتضی نژاد گفت : در شهر سمنان با وجود انبوه‌سازی‌های صورت گرفته و تخریب گسترده بناهای قدیمی، از بافت تاریخی قابل اعتنایی برخوردار است که ظرفیت و توانایی بالقوه‌ای برای جذب گردشگر دارد.

وی با اشاره به مرمت ۱۸ بنا توسط شهرداری سمنان افزود : متأسفانه همه خانه‌های واجد ارزش تاریخی سمنان شناسایی و ثبت نشده‌اند و لازم است امور گردشگری شهرداری نسبت به شناسایی این خانه ها اقدام نموده و پس از شناسایی بافت های تاریخی، این محورها تحت عنوان محور گردشگری تعریف شود تا از وضعیت فعلی خارج شده و با افزایش رونق گردشگری سبب ارزش افزوده گردد.

شهردار سمنان خاطرنشان کرد : همین اقدامات موجب جذب سرمایه، اشتغال‌زایی و کسب درآمد پایدار شده و با بهبود شرایط شهر، اقبال گردشگران برای سفر به سمنان افزایش خواهد یافت .