برگزاری مانور امداد و نجات و اطفای حریق در پارکینگ های طبقاتی

  • ۱۹ بهمن ۱۳۹۹
  • ۳۵۰ بازدید

رئیس سازمان آتش نشانی شهرداری سمنان:

برگزاری مانور امداد و نجات و اطفای حریق در پارکینگ های طبقاتی

به گزارش روابط عمومی سازمان نشانی سمنان ، رئیس سازمان آتش نشانی سمنان گفت: مانور امداد و نجات و اطفای حریق در پارکینگ های طبقاتی برگزار شد.

اسمعیل پور دراین باره گفت: این مانور جهت هماهنگی ، ارزیابی و بالابردن توان عملیاتی نیروهای آتش نشانی سمنان در پارکینگ طبقاتی یکی از مجتمع های تجاری خدماتی سمنان برگزار شد.

وی در ادامه یادآور شد : با توجه به متصل بودن پارکینگ ها با مجتمع تجاری و حضور مردم ، با توجه به سناریوی نوشته شده، مهمترین اصل در اجرای این مانور هماهنگی بین نیروهای امدادی و اطفائی، فرماندهی عملیات در مواقع حساس و شرایط اضطرار ، ارزیابی میدانی و تخلیه به موقع مردم ، اطفا حریق مورد نظردر پارکینگ ، پیدا کردن مصدومین و انتقال به نقاط امن و … بوده که در حوادث مشابه احتمالی بهترین همکاری را با هم داشته باشند.

رئیس سازمان آتش نشانی سمنان در پایان یادآور شد:در این مانور نزدیک به ۹۰ نفر آتش نشان به همراه ۶ خودرو سبک و سنگین آتش نشانی در سه شب متوالی شرکت داشته و به خوبی موارد مطروحه و وظایف عملیاتی را پوشش دادند.

اسمعیل پور در ادامه گفت :این مانور به منظور به نمایش گذاشتن توانمندیهای سازمان آتش نشانی ، بالا بردن سطح هماهنگی ، آمادگی نیروها ، ارتقای توان عملیاتی و سرعت عمل نیروها جهت رویارویی با حوادث احتمالی برگزار گردید.