برگزاری جلسه تنظیم پیشنویس قرارداد در خصوص پساب خروجی تصفیه خانه

  • ۱۵ فروردین ۱۴۰۲
  • ۱۴۰ بازدید

 

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین‌الملل شهرداری سمنان، برگزاری جلسه تنظیم پیشنویس قرارداد در خصوص آمادگی استفاده و واگذاری حدود ۶۰ درصد از پساب خروجی تصفیه خانه با حضور عرب مدیر جلسه و سرپرست سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی و مهندس رحمانیان معاونت محترم صنایع کوچک شرکت شهرکهای صنعتی برگزار گردید.

در این جلسه در خصوص پیرامون نحوه و کیفیت پساب جهت واگذاری، زمان واگذاری و موارد حقوقی مرتبط با تهیه پیشنویس مذاکراتی صورت پذیرفت و با توجه به اطلاعات داده شده و هماهنگی بین واحدهای حقوقی و فنی شهرداری و شرکت مذکور پیش نویس قرارداد آماده و اقدامات قانونی مربوطه در مرحله بعدی صورت می پذیرد.