برگزاری جلسه تسریع در روند اجرایی طرح اقدام ملی مسکن

  • ۲۸ فروردین ۱۴۰۲
  • ۴۱۳ بازدید

 

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری سمنان، جلسه بررسی روند پیشرفت آماده سازی طرح اقدام ملی مسکن با حضور بابایی سرپرست شهرداری سمنان و مدیران مناطق برگزار شد .در این جلسه بابایی روند عملیات اجرایی طرح اقدام ملی و نهضت مسکن را مورد بررسی قرار داد و تسریع در روند اجرایی کار را مورد تاکید قرار داد.