برگزاری جلسه بررسی و پیگیری مصوبات کمیسیون بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها

  • ۱۸ شهریور ۱۴۰۰
  • ۲۸۷ بازدید

رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری سمنان خبر داد:

برگزاری جلسه بررسی و پیگیری مصوبات کمیسیون بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری سمنان؛ علیرضا جندقی رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری سمنان از تشکیل اولین جلسه بررسی مصوبات کمیسیون بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها در دفتر معاونت خدمات شهری شهرداری سمنان تشکیل گردید.

وی گفت: جلسه مذکور که با حضور معاون خدمات شهری، نمایندگان سازمان ساماندهی مشاغل شهری شهرداری در راستای اجرایی شدن هر چه سریع تر پیگیری مصوبات جلسه بند ۲۰ تشکیل و مصوبات جلسه قبل مورد بررسی قرار گرفت.

جندقی یادآور گردید : از این پس چنین جلساتی به صورت ثابت و همه ماهه با رویکرد مصوبات جلسات ماهیانه کمیسیون نهایی بند ۲۰ برگزار و مقرر گردید نسبت به پیگیری توسط عوامل ذیربط از دوایر مختلف شهرداری در جهت دستیابی به اهداف سازمانی بالاخص ساماندهی و انتقال صنوف مزاحم و آلاینده می باشد تشکیل و نتایج اقدامات صورت گرفته در کمیسیون مطرح و اتخاذ تصمیم گردد.