برگزاری اولین دوره آموزشی عوامل اجرایی فضای سبز

  • ۶ آبان ۱۴۰۰
  • ۴۲۷ بازدید

رئیس‌ سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری شهرداری سمنان گفت:

 

برگزاری اولین دوره آموزشی عوامل اجرایی فضای سبز

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری سمنان، رئیس‌ سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری شهرداری سمنان گفت: این دوره آموزشی به منظور ارتقای سطح دانش و مهارت های فنی پرسنل حفظ و نگهداری فضای سبز شهر سمنان برگزار گردید و شرکت کنندگان در این برنامه آموزشی با مبانی نظری ، عملی و مفاهیم پایه فضای سبز نظیر سمپاشی، هرس، علف زنی و مباحث ایمنی و بهداشت در محیط کار آشنا شدند و در پایان درباره مطالبات و معوقات پرسنل و رفع مشکلات نیرو های اجرایی پرداخته شد.

قاسمی افزود؛ برگزاری دوره های آموزشی به منظور توان افزایی مهارتی پرسنل سازمان سیما ، منظرو فضای سبز شهری شهرداری سمنان در قالب برنامه های آموزشی مدون و با مشارکت مراکز آموزشی ادامه خواهد داشت.