برنامه راهبردی ۵ ساله شهر مرجع اصلی فعالیتهای شهرداری سمنان است

  • ۸ تیر ۱۴۰۰
  • ۱۸۳ بازدید

شهردار سمنان مطرح کرد:

برنامه راهبردی ۵ ساله شهر مرجع اصلی فعالیتهای شهرداری سمنان است

شهردار سمنان گفت : یکی از عمده ترین نیازهای مدیریت شهری ، داشتن برنامه راهبردی است که در شهرداری سمنان برنامه راهبردی ۵ ساله شهر مرجع اصلی فعالیتهاست.

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری سمنان، سید محمد ناظم رضوی شهردار سمنان در چهاردهمین نشست شورای مدیران شهرداری سمنان که عصر پنجشنبه در سالن کنفرانس شهید بابایی با حضور مدیران شهری برگزار شد ، با اشاره به اجرای سال اول برنامه راهبردی پنج ساله شهرداری سمنان گفت : برنامه راهبردی ۵ ساله شهر مرجع اصلی فعالیتهای شهرداری است.

ناظم رضوی آماده شدن برنامه ۵ ساله شهرداری سمنان را اقدامی قابل‌ تحسین و ماندگار از این دوره مدیریت شهری خواند و ابراز داشت: برنامه راهبردی شهرداری سمنان در تمامی فعالیت های حوزه شهر مورد استفاده قرار می گیرد و بر ساماندهی فعالیتها، هزینه ها و افزایش بهره وری تاثیرگذار است .

شهردار سمنان در این نشست به مدیران شهری تاکید کرد: راهبردهاي برنامه پنج ساله را در اولويت برنامه ريزي ها قرار دهند که لازمه آن مشارکت همه کارکنان در مراحل مختلف اجرای فعالیتهاست .